Problem z obróconymi zdjęciami na stronie www

Niekiedy zdjęcia po wysłaniu na stronę www są obrócone. Problem jest związany z opcją automatycznego obracania w urządzeniu rejestrującym (smartfonie, czasem lustrzance czy bezlusterkowcu) oraz interpretacją tej informacji przez kolejne programy lub przeglądarki.

Nie znalazłem innego rozwiązania, jak otwarcie problematycznego pliku w innym programie (foto)graficznym (czasem obrót „w tę i z powrotem” pomimo że orientacja jest dobra), zapisanie i ponowne wysłanie na serwer.