Ceny i terminy

Koszty wykonania zlecenia są uzależnione od rodzaju i przeznaczenia projektu, opracowania graficznego oraz prac dodatkowych. Koszty szacowane są indywidualnie a ostateczna kompleksowa wycena powstaje, gdy określony jest rodzaj i ilość wszystkich elementów wykorzystanych w projekcie oraz wdrożeniu.

Koszt wykonania może ulec zmianie gdy zostaną zgłoszone większe zmiany lub modyfikacje na kolejnym etapie projektu po akceptacji wcześniejszego etapu realizacji. Możliwe są rabaty przy łączeniu z innymi typami usług projektowania (np. dla druku lub innych form prezentacji) oraz przy większych lub cyklicznych zamówieniach.

Termin wykonania również może podlegać zmianom i indywidualnemu dostosowaniu. Termin realizacji uzależniony jest od czasu przekazywania materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia oraz czasu oczekiwania na akceptację zmian i poprawek przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zamówień na stronie Warunki realizacji ›