Warunki realizacji zleceń

Definicje

 1. Wykonawca – serwis internetowy działający pod adresem www.projektgraficzny.com świadczący usługi dla przedsiębiorców i instytucji o uregulowanej sytuacji prawnej, którego właścicielem jest Artur Adamski, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PROJEKT GRAFICZNY Artur Adamski, 57-300 Kłodzko, ul. Rodzinna 100/4, NIP PL 883 106 41 36, telefon: +48 606 353 755, e-mail: poczta@projektgraficzny.com, Santander Bank Polska S.A. 77 1090 2327 0000 0001 1543 1919, Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o uregulowanej sytuacji prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Warunki wykonania zleceń

 1. Koszt wykonania zlecenia określany jest według indywidualnych uzgodnień po kontakcie Wykonawcy z Zamawiającym. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pobiera przedpłatę w wysokości co najmniej 40% szacowanej wartości zamówienia (w potwierdzeniu faktura zaliczkowa – dane do wpłaty). W przypadku niskich kwot dla zdalnej współpracy wymagana jest przedpłata całości należności przed realizacją. Czas realizacji: od 7 do 14 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiającego wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Wykonawca jest legalnie działającą firmą na terytorium Polski i Unii Europejskiej oraz płatnikiem VAT UE.
 2. Ostateczne koszty wykonania zlecenia są uzależnione od rodzaju i przeznaczenia projektu i opracowania graficznego oraz prac dodatkowych. Koszty szacowane są indywidualnie po uzgodnieniu z Zamawiającym – gdy znana jest również ostatecznie ilość i rodzaj elementów wykorzystanych w projekcie. Koszt wykonania może ulec zmianie gdy Zamawiający zgłosi zmiany lub modyfikacje na kolejnym etapie projektu po akceptacji wcześniejszego etapu realizacji. Wykonawca ma prawo odmowy zwrotu przedpłaty, gdy Zamawiający zechce zrezygnować z usługi bez wyraźnego powodu już po akceptacji zaprezentowanego projektu lub na etapie realizacji, ze względu na poświęcony czas i pracę włożoną w projekt bądź koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją projektu.  
 3. Możliwe są rabaty przy łączeniu z innymi typami usług projektowania np. dla druku lub innych form prezentacji oraz przy większych lub cyklicznych zamówieniach. W przypadku zmian w zaakceptowanym projekcie lub w trakcie realizacji i związanych z tym dodatkowych prac, możliwe są także dodatkowe koszty. Termin wykonania również może podlegać zmianom i indywidualnemu dostosowaniu. Termin realizacji uzależniony jest od czasu przekazywania materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia oraz czasu oczekiwania na akceptację zmian i poprawek przez Zamawiającego.
 4. Materiały niezbędne do wykonania zlecenia dostarczane są przez Zamawiającego. Uniwersalnym i powszechnie preferowanym formatem jest PDF – zarówno dla plików tekstowych jak i graficznych. Oprócz tego akceptowalne są pliki JPEG, PNG i GIF dla grafiki oraz TXT, RTF dla tekstu. Zamawiający ma świadomość, że powinien posiadać pełnię praw do materiałów przekazywanych Wykonawcy zaś przekazywane materiały nie mogą naruszać niczyich dóbr ani zawierać treści niedozwolonych zdefiniowanych przez polskie prawo. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazaną przez Zamawiającego do publikacji.
 5. Wykonawca może odpłatnie pomóc w umieszczeniu dostarczanej przez Zamawiającego treści tekstowej stron internetowych, z wyłączeniem danych tabelarycznych, wykresów lub innych danych uznanych za czasochłonne lub uciążliwe. Inne formy dostarczenia zawartości niż wymienione w pkt. 4 mogą generować dodatkowe koszty. Uzupełnienie zawartości strony lub sklepu internetowego w tym również informacji wymaganych prawem, leży po stronie Zamawiającego
 6. Wyniki pracy w zależności od rodzaju usługi, zostają dostarczone w postaci cyfrowej, w formatach JPEG, PSD, TIFF, PNG, PDF oraz GIF. Projekty graficzne do druku są optymalizowane i dostarczane w formatach PDF, EPS, PS (PostScript) wraz z plikami podglądu (JPEG) za pośrednictwem internetu. Materiały z sesji fotograficznych przekazywane są w formacie JPEG o uzgodnionej rozdzielczości (max. 4000 px liczone po dłuższym boku) i głębi 8 bitów/kanał. Źródłowe pliki fotograficzne (tzw. cyfrowe negatywy – NEF, RAW, DNG) – przekazywane są Zamawiającemu za dodatkową opłatą.
 7. Archiwizacja plików wszelkich zleceń i ponowne ich udostępnianie jest możliwe za dodatkową opłatą.
 8. Publikacja skryptów na serwerze klienta oraz przekazanie danych dostępowych następuje po wpłacie całej uzgodnionej należności za usługę.

Przebieg pracy nad projektem szablonu graficznego (web template)

 1. Zamówienie systemu (Quick.CmsQuick.Cart), przesłanie informacji o wybranych, niezbędnych dodatkach dla Quick.Cms lub dodatkach dla Quick.Cart wraz z zakupionym skryptem systemu. Nie należy wybierać dodatków „na zapas” niepotrzebnie obniżając wydajność serwisu i powiększając koszty opracowania.
 2. Przekazanie wykonawcy sugestii i oczekiwań dotyczących wyglądu graficznego.
 3. Wstępne projekty graficzne dostarczane są Zamawiającemu do zaopiniowania w formie statycznego obrazka prezentowanego w przeglądarce internetowej.
 4. Po wymianie uwag i uzgodnieniu poprawek wykonywany jest szablon – tzw. skórka (ang. skin) stanowiący indywidualną oprawę graficzną serwisu.
 5. Implementacja szablonu w skrypcie na serwerze. Wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy obejmujące udzielanie porad technicznych przez formularz email lub telefon pomocnych w poznaniu sposobu zarządzania własnym serwisem.

Fotografia reklamowa i produktowa

 1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy oczekiwania dotyczące prezentacji produktów oraz produkty w celu wykonania zdjęć.
 2. Zamawiający dokłada wszelkich starań aby stan produktów dostarczonych Wykonawcy umożliwiał właściwe i korzystne ich wyeksponowanie do zdjęć.
 3. Zdjęcia, po akceptacji wglądówek niskiej rozdzielczości, dostarczane są jako pliki o ustalonej rozdzielczości i głębi barw – poprzez udostępnienie do pobrania.

Projekty graficzne i opracowania do druku

 1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy oczekiwania dotyczące wyglądu graficznego oraz wszelkie materiały niezbędne do wykonania projektu z zastrzeżeniem, że Zamawiający powinien posiadać pełnię praw do materiałów przekazywanych Wykonawcy zaś przekazywane materiały nie mogą naruszać niczyich dóbr ani zawierać treści niedozwolonych zdefiniowanych przez polskie prawo. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazaną przez Zamawiającego do publikacji.
 2. Projekty zostają przygotowane i optymalizowane pod konkretnego wykonawcę (naświetlanie ctp i ctf, drukarnie internetowe) wskazanego przez Zamawiającego., Zamawiający zobowiązany jest do podania / wskazania warunków technicznych i wymagań dla cyfrowych plików przyjmowanych przez podmiot realizujący druk.
 3. Realizacje projektów i składu odbywają się za pomocą oprogramowania Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher.
 4. Projekt graficzny po akceptacji dostarczany jest w formatach: PDF, EPS, PS (PostScript) wraz z plikami podglądu (JPEG) za pośrednictwem internetu (katalog w chmurze) lub cyfrowego nośnika danych.

Zmiany warunków wykonywania zleceń

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższych warunków wykonywania zleceń poprzez publikację nowych warunków wykonywania zleceń na tej stronie.