Slicing

  • Dzielenie na plastry w programie Photoshop

    Dzielenie na plastry w programie Photoshop

Slicing (ang. krojenie na plastry) - w projektowaniu UI (ang. user interface - interfejsu użytkownika) dla WWW jest to proces dzielenia obrazu projektu graficznego a także wyodrębniania poszczególnych elementów graficznych w celu połączenia ze skryptami tworzącymi system serwisu internetowego. Zadanie to nie zawsze wykonuje projektant - grafik web designer. Tę ważną umiejętność zwykle opanowaną ma front-end deweloper - specjalista od tworzenia interfejsu użytkownika, łączenia mediów z kodem.

W końcowym etapie projektowania interfejsu użytkownika (UI - ang. User Interface) strony internetowej następuje proces dzielenia pojedynczego pliku projektu na wiele plików graficznych będących elementami stron. Jest to zazwyczaj wyodrębnianie warstw lub obiektów przedstawiających elementy nawigacyjne oraz informacyjne jak ikonki i miniatury oraz tła.

Proces ten najczęściej odbywa się w natywnym formacie programu graficznego używanego do utworzenia projektu. Po pocięciu i wydzieleniu, elementy zostają zapisane jako oddzielne pliki graficzne, zwykle w formacie GIF, JPEG lub PNG. Wielowarstwowe pliki graficzne mogą zawierać różne wersje lub stany tego samego obrazu, często wykorzystywane do animacji lub tworzenia interaktywnych elementów nawigacyjnych. Proces może odbywać się ręcznie, automatycznie lub (najczęściej) w sposób mieszany.

Obrazy powiązane zostają z odpowiednimi elementami strony za pomocą kaskadowych arkuszy stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) oraz znaczników semantycznych HTML. Na tym etapie tworzone bywają również zbiorcze pliki elementów graficznych dla tzw. sprajtów (CSS Sprites). Jest to technika łączenia wielu obrazków w jeden pozwala na przyśpieszenie ładowania strony poprzez redukcję żądań HTTP.

Nowoczesny, interaktywny układ strony internetowej zapisany zostaje w szablonie, zwanym także skórką (z ang. skin), na który składają się pliki graficzne, pliki kaskadowych arkuszy stylów CSS oraz pliki znaczników semantycznych HTML oraz PHP. 

Script logo