Affinity Publisher

Wdrożenie i obsługa dzielenia wyrazów oraz przeniesienia spójników w Affinity Publisher. Solucje które opublikowałem na Forum Affinity dla wersji 1.x, działają również w wersji 2.x.

Wdrożenie słownika języka polskiego w Affinity Publisher: Hyphenation

Obsługa wiszących spójników za pomocą wyrażeń regularnych w funkcji Znajdź i zamień programu Affinity Publisher: Saving a regular expressions in polish